"; echo "Důvod: ".@MySQL_Error().""; exit; } $SERVER_PREFIX="vrs.cz"; // ======================================== Chybová a potvrzovaci hlaseni =====================================================; $not_logged="Vaše relace již vypršela - nejste prihlášen."; $not_save="
Nastala chyba v ukládání do DATABÁZE, zkuste to ještě jednou a poté kontaktujte admninistrátora
\n"; $ok_save="
Úspěšně jste uložily záznam do DATABÁZE.
\n"; $not_remove="
Nastala chyba při mazáni z DATABÁZE, zkuste to ještě jednou a poté kontaktujte admninistrátora
\n"; $ok_remove="
Úspěšně jste vymazaly záznam z DATABÁZE.
\n"; $not_update="
Nastala chyba při uprávování záznamu v DATABÁZI, zkuste to ještě jednou a poté kontaktujte admninistrátora
\n"; $ok_update="
Úspěšně jste změnily záznam v DATABÁZI.
\n"; $not_copy="
Nastala chyba v ukládání do LOGA na server, zkuste to ještě jednou a poté kontaktujte admninistrátora
\n"; $ok_copy="
Úspěšně jste uložily logo na server.
\n"; $not_unlink="
Nastala chyba při mazání souboru. Funkci to ale neovlivní
\n"; $ok_unlink="
Úspěšně jste smazali soubor ze serveru.
\n"; $not_mkdir="
Nastala chyba při vytváření adresáře pro galerii. zkuste to ještě jednou a poté kontaktujte admninistrátora
\n"; $ok_mkdir="
Úspěšně jste vytvořil adresář pro fotogalerii. Prosím pomocí FTP nakopírujte fotografie.
\n"; $not_rmdir="
Nastala chyba při mazání adresáře gelerii. Na funkci to nemá vliv
\n"; $ok_rmdir="
Úspěšně jste vymazal adresář pro fotogalerii.
\n"; // ======================================================== Hlásky ============================================================; function hdelete($hlasky) { return "
".$hlasky."
"; } function hinsert($hlasky) { return "
".$hlasky."
"; } function hedit($hlasky) { return "
".$hlasky."
"; } function button($text_button){ return "
\n".$text_button."\n
\n"; } function bila($text_bila, $class_bila){ return "
\n".$text_bila."\n
\n"; } // ========================================= Funkce pro jednodussi kod ========================================================; /* function upravDateTime($to) { return $to[8].$to[9].".".$to[5].$to[6].".".$to[0].$to[1].$to[2].$to[3]." (".SubStr($to,11,8).")"; } function uDatum($date) { return $date[8].$date[9].".".$date[5].$date[6].".".$date[0].$date[1].$date[2].$date[3]; } function zpetDatum($datez) { return $datez[6].$datez[7].$datez[8].$datez[9]."-".$datez[3].$datez[4]."-".$datez[0].$datez[1]; } function uDatumNoYer($datey){ return $datey[8].$datey[9].".".$datey[5].$datey[6]."."; } */ ?> REKLAMA - VRS.CZ