Nejsou poedávány v1echny potoebné parametry. Mo3ná máte vlo3ený 1patný kód.